Със закупуването на абонамент получавате:

  • Информация за VIN номер

  • Пълен достъп до всички търгове

  • Пълна информация за всеки търг

  • Възможност за проследяване на търговете

  • Възможност за участие в търговете