Комисиона

Комисионната се начислява само и единствено при:

  • Спечелен "ТЪРГ" или избрана стойност от продавача на автомобила от "НАПРАВИ ОФЕРТА";
  • Дължи се единствено от така наречените ПРОДАВАЧИ в общите условия и е в размер на 100 лв в полза на Autobuy.